Sidebar

مرسا - ارائه دهنده به روزترین راهکارهای جامع و تخصصی مراکز داده

با انجام پروژه SOC در سال 92 توسط شرکت مرسا ، این شرکت از معدود شرکتهایی است که توانایی انجام پروژه های SOC را با تکنولوژی های ArcSight و یا Juniper دارا میباشد .

با انجام پروژه SOC در سال 92 توسط شرکت مرسا ، این شرکت از معدود شرکتهایی است که توانایی انجام پروژه های SOC را با تکنولوژی های ArcSight و یا Juniper دارا میباشد .
شرکت مرسا در سال 1392 برنده مناقصه تامین و اجرای SOC یکی از شرکتها بزرگ PSP گردید .
این شرکت با توجه به کانالهای بازرگانی مناسب و دانش فنی گروه های مهندسی و تخصصی خود ،
می تواند اجرای پروژه های SOC را با برندهای ArcSight و Juniper به انجام رساند .