Sidebar

مرسا - ارائه دهنده به روزترین راهکارهای جامع و تخصصی مراکز داده

شرکت مرسا برنده مناقصه سازمان بورس در خصوص پروژه VDI شد

در سال 93 سازمان بورس ایران اقدام به برگزاری مناقصه در خصوص مجازی سازی ماشین های کاربران نهایی نمود تا علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه های خود بر امنیت زیرساخت IT سازمان و نیز راندمان ایستگاه های کاری بیافزاید .

این پروژه شامل ، طراحی ، تامین ، اجرا ، نگهداری و آموزش میباشد .

یکی از اهداف شکل گیری این پروژه تفکیک شبکه داخلی از شبکه دسترسی به اینترنت بوده است .

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با واحد فروش شرکت مرسا تحلیلگران دادگان تماس حاصل فرمایید