Sidebar

مرسا - ارائه دهنده به روزترین راهکارهای جامع و تخصصی مراکز داده

مرسا برنده مناقصه سخت افزار و نرم افزارهای سیستمهای نوین بانکی در بانک صادرات گردید که شامل HP 3PAR ، VMware و Microsoft بود

شرکت مرسا در آبان ماه سال 1393 برنده مناقصه عمومی بانک صادرات گردید .

این مناقصه که جهت زیرساخت سیستمهای نوین بانکی است شامل سرور های HP، منابع ذخیره سازی HP 3PAR، نرم افزارهی مجازی سازی VMware و Microsoftمیباشد .

این پروژه فازهای تهیه ، نصب و راه اندازی و آموزش را شامل میگردد .