Sidebar

مرسا - ارائه دهنده به روزترین راهکارهای جامع و تخصصی مراکز داده

اجرا و پیاده سازی

فاز Deployment و یا استقرار از مهم ترین فازهای یک پروژه است که میتواند به موفقیت و یا عدم موفقیت یک پروژه منجر گردد ، لذا شرکت مرسا همواره مسیری را برای استقرار سیستمهای مورد نظر کارفرما انتخاب مینماید که اهداف مورد نظر در بازه‌ی زمانی تعیین شده و با کیفیت ملحوظ در قرارداد عملی گردد .

رعایت اصول ، حساسیت و دقت مدیران ارشد شرکت مرسا در این خصوص ، شهره بوده و به پشتوانه‌ی سال‌ها تجربه‌ی استقرار سیستم‌‌ در سازمان‌های متعدد، از بروز مشکلات احتمالی در این مسیر ، پیشگیری می‌نمایند .

کارشناسان آموزش‌دیده و ماهر تیم استقرار ، با توجه به معیارهای دقیق تعیین شده در متدولوژی استقرار، تلاش می‌کنند تا به عنوان مشاور امین شما با ایجاد تنظیم‌هایی در سیستم‌ها و ارائه‌ی آموزش‌های لازم، رضایت کامل شما را از راهکار مورد استفاده‌تان جلب نمایند .

متدولوژی های مورد استفاده در خصوص استقرار و Deploymentدر شرکت مرسا از بروز ترین و کارآمد ترین متدولوژی ها بوده و با مجموعه‌ای مدون از رویه‌ها، فنون، ابزارها و مستنداتی که حاصل سال ها کار مستقیم و مستمر با مشتریان و مطالعه و بررسی مدل‌های موفق جهانی است، خدماتی عالی را در استقرار سیستم‌ها به شما ارائه کنیم.

فاز Deployment به چهار بخش اصلی ذیل تقسیم میگردد :

1-Scope and Plan

2-Analyze and Design

3-Implement and Verify

4-Deploy and Support