Sidebar

مرسا - ارائه دهنده به روزترین راهکارهای جامع و تخصصی مراکز داده

Enterprise Backup Solution یا EBS

جملاتی نطیر : " بدون گرفتن کپی پشتیبان به جلو حرکت نکنیم " و " آنچه که Backup نداشته باشد ، اهمیت نیز ندارد " استراتژیک بودن فرآیند Backup گیری و یا سایت های Disaster Recovery را خاطر نشان ساخته و جايگاه حفاظت دائمي از اطلاعات و در دسترس بودن آن در شركت هاي تجاري بزرگ را نشان ميدهد. وابستگي هر چه بيشتر فعاليت هاي اقتصادي به تكنولوژي اطلاعات بخودي خود توجه بيشتر به در دسترس بودن و حفاظت از اطلاعات را به همراه دارد.

متدولوژی های نوین بک آپ گیری برتری های بسیاری نسبت به روش های سنتی دارند که باعث می شود علاوه بر سرعت ، دقت و کاهش بار ، مسئله مهم Consistency اطلاعات را نیز حفظ کرده و به صورت Application Aware بک آپ گرفته میشود . از جمله این تکنولوژی ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

Server Less Backup یا ZDB

SAN Base Backup یا LAN Free

Instant Recovery

همچنان در مراکز داده نوین با معماری Private Cloud و Dynamic Data Center که Consolidation ، Virtualization و انتزاعی سازی در لایه های مختلف را شاهد هستیم ، پروسه Backup گیری دارای تکنولوژی های پیچیده و خاص خود میباشد .