Sidebar

مرسا - ارائه دهنده به روزترین راهکارهای جامع و تخصصی مراکز داده

نسل سوم مراکزداده با معماری های (DDC, SODC, Cloud)

 وابستگي هر چه بيشتر فعاليت هاي اقتصادي به تكنولوژي اطلاعات و توجه هرچه بيشتر به در دسترس بودن و حفاظت از اطلاعات را به همراه دارد. از آنجا که داده ها و اطلاعات در بسیاری از مواقع ، مهم ترین هویت یک شرکت و سازمان را تشکیل میدهند لذا نسل سوم مراکز داده به صورت Storage Centric طراحی گردید .

Generation 3 مراکز داده با معماری هایی نظیر :

  • Dynamic Data Center
  • SOD
  • Cloud

طراحی میگردد ، که از مهم ترین ، بروز ترین و کارآمد ترین آنها میتوان به معماری ابر اشاره نمود ، که با دو متدولوژی معروف v-Block و CI-MM طراحی و اجرا میگردد .

یکی از اساسی ترین مولفه های مورد نیاز در معماری Cloud، انتزاعی سازی و Abstraction است که بر خلاف روش های سنتی، می بایست در تمامی لایه های اصلی مرکز داده مورد استفاده قرار گیرد، تا بتوان به تمامی مزایای قید شده در این معماری نایل شد.

از مهمترين نتایج فرآيندهايي نظیر معماري سازماني یا EA: Enterprise Architecture ( با هرگونه Framework یی نظیر Zachman , DoDAF , TOGAF و ...) و يا در ابعاد كوچكتر آن ITMP طراحي و اجراي Data Center ميباشد . با وجود معماری انعطاف پذیری نظیر Cloud ، طراحي و اجرا مراكز داده با توجه به نوع فعاليت و Business Process هاي سازمان و اهداف استراتژیک مربوطه صورت گرفته و اساسا از پیش نیاز های EA و امثالهم مبری میگردد .

شرکت مرسا با توجه به تجربه های موفق خود میتواند برای سازمانها و شرکتها ابر خصوصیی راه اندازی نماید تا سرویس های ذیل را به پرسنل خود ارائه نمایند :

1-Infrastructure as a service (IaaS)

2-Platform as a service (PaaS)

3-Software as a service (SaaS)

4-Storage as a service (STaaS)

5-Security as a service (SECaaS)

6-Test environment as a service (TEaaS)

7-Desktop as a service (DaaS)

شما میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر ، با واحد فروش شرکت مرسا هماهنگ فرمایید .