Sidebar

مرسا - ارائه دهنده به روزترین راهکارهای جامع و تخصصی مراکز داده

لیست پروژه ها

به دلیل حفظ اطلاعات مشتریان و کارفرمایان محترم از ذکر نام مشتری خودداری شده است .
بسیار از پروژه های انجام شده توسط شرکت مرسا، فروش به همکران بوده و لذا از ذکر آنها در لیست ذیل خود داری شده است .
لطفا در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

ردیف

نوع کارفرما

عنوان پروژه

نوع پروژه

تاریخ

تکنولوژی های مورد استفاده 

1

بانک دولتی

دو دستگاه هیتاچی

تامین، نصب و راه اندازی

1397

HDS VSP G1500

2

بانک دولتی

نرم افزار های Cisco cloud infrastructure

تامین، نصب و راه اندازی

1397

Cisco cloud infrastructure

3

شرکت سهامی عام

دستگاه های ذخیره سازی HP 3PAR
و سرور های
HP

تامین، نصب و راه اندازی

1397

2 Set of HP 3PAR
HP 580 and 380 Server

4

بانک خصوصی

سرور های Oracle SUN SPARC

تامین، نصب و راه اندازی

1397

Oracle-SUN SPARC Server

5

بانک دولتی

HPE 3PAR

تامین، نصب و راه اندازی

1397

تجهیزات استوریج
HPE 3PAR 8400

6

بانک دولتی

HPE

تامین، نصب و راه اندازی

1397

HPE Synergy blade server

7

بانک دولتی

HPE Servers 

تامین، نصب و راه اندازی

1397

HPE DL, ML and Blade Servers

8

سازمان دولتی

تجهیزات ذخیره سازی هیتاچی و سرور های HP

تامین، نصب و راه اندازی

1396

HDS VSP G400
HP Server

9

بانک دولتی

HPE 3PAR

تامین، نصب و راه اندازی

1396

تجهیزات استوریج
HPE 3PAR 8400

10

بانک دولتی

HPE 3PAR

تامین، نصب و راه اندازی

1396

تجهیزات استوریج
HPE 3PAR 8440

11

وزارت نیرو

مانیتورینگ

مانیتورینگ

1396

مانیتورینگ و نگهداری با ده نفر نیروی مقیم

12

سهامی عام

سرور، استوریج ، شبکه

تامین، نصب و راه اندازی

1396

HPE 3PAR 8440
HPE Server BLc7000 & BL660c
Cisco UCS Server and Nexus
Cisco ASR and Firepower
HPE MSL6480 & Data Protector

13

PSP خصوصی

تجهیزات امنیتی
HPE ArcSight & F5

تامین، نصب و راه اندازی

1396

F5 BIG-IP LTM
HPE ArcSight ESM
HPE ArcSight Data Platform

14

خودرو سازی

Juniper

تامین، نصب و راه اندازی

1396

تجهیزات Juniper SRX

15

اپراتور تلفن همراه

OSS

تامین، نصب و راه اندازی
آموزش

1396

EMC
HP
Cisco
APC
Fluke

16

شرکت خصوصی

HP Blade Servers

تامین، نصب و راه اندازی ،آموزش و نگهداری

1396

پانصد سرور بلید HP

17

خودرو سازی

HP Storage

تامین، نصب و راه اندازی ،آموزش و نگهداری

1396

HP 3PAR , 2 Set

18

شرکت دولتی

Cisco & HP

تامین، نصب و راه اندازی ،آموزش و نگهداری

1396

HP Blade Server
Cisco Nexus

19

شرکت سهامی عام

EMC, HP,Cisco,Juniper,F5

تامین

1396

EMC VNX , Fortinet , F5
HP Server & Backup solution & Switch
Cisco ASR , Juniper , Brocade

20

موسسه مالی و اعتباری

HP P9500

تامین

1396

HP P9500 HDD

21

نهاد حکومتی

EMC Isilon

تامین، نصب و راه اندازی ،آموزش و نگهداری

1396

EMC ISILON
S210  * 10 Set

22

خودرو سازی

نگهداری مرکز داده

نگهداری با نیروی مقیم

1396

Server
Storage
Network
Services

23

خودرو سازی

نگهداری مرکز داده

نگهداری با نیروی مقیم

1395

Server
Storage
Network
Services
VMWare & VDI

24

بانک دولتی

تجهیزات امنیت شبکه

تامین، نصب و راه اندازی ،آموزش و نگهداری

1395

HP ArcSight
Juniper & F5

25

بانک دولتی

16 * HP Blade Server

تامین، نصب و راه اندازی ،آموزش و نگهداری

1395

HP Blade Server

26

بانک دولتی

2 Set of HDS VSP G1000

تامین، نصب و راه اندازی ،آموزش و نگهداری

1395

HDS VSP G1000 * 2

27

بانک دولتی

تجهیزات امنیت شبکه

تامین، نصب و راه اندازی ،آموزش و نگهداری

1395

Array Networks

28

سهامی عام

تجهیزات سرور، ذخیره ساز، مجازی سازی و شبکه

تامین، نصب و راه اندازی ،آموزش و نگهداری

1395

HP Server & 3PAR
Vmware
Cisco

29

بانک دولتی

تجهیزات امنیت شبکه

تامین، نصب و راه اندازی ،آموزش و نگهداری

1395

HP ArcSight

30

بانک دولتی

تجهیزات سرور

تامین و نگهداری

1395

IBM Power System Server

31

بانک دولتی

تجهیزات سرور و ذخیره ساز

تامین، نصب و راه اندازی ،آموزش و نگهداری

1395

Oracle Server
HP Server

32

شرکت دولتی

تجهیزات پردازشی

تامین، اجرا و آموزش

1395

Cisco UCS

33

بانک دولتی

تجهیزات ذخیره سازی

تامین

1395

IBM Tape

34

بانک خصوصی

تجهیزات ذخیره سازی

تامین، نصب و راه اندازی ،آموزش و نگهداری

1395

HDS VSP G1000

35

بانک دولتی

نگهداری مرکز داده و ابر خصوصی

نگهداری با نیروی مقیم

1395

HP XP p9500 , HP ESL G3
Nexus 7000 FCoE
Vmware Cloud Package

36

شرکت خصوصی IT

تجهیزات ذخیره سازی

تامین

1395

EMC

37

موسسه مالی و اعتباری

تجهیزات امنیتی

تامین، نگهداری و آموزش

1395

Tripwire

38

شرکت پرداخت الکترونیک PSP

تجهیزات پرداخت الکترونیک

تامین و نگهداری

1394

VeriFone IntelliNAC

39

شرکت سهامی عام

تامین تجهیزات سخت افزاری و نرم افزرای

تامین و نگهداری

1394

HP Server & 3PAR

40

اپراتور تلفن همراه

تجهیزات امنیت شبکه

تامین، اجرا، نگهداری و آموزش

1394

Juniper SRX 5800

41

نهاد دولتی

تجهیزات ذخیره سازی

تامین و نگهداری

1394

EMC

42

نهاد دولتی

تجهیزات سررور

تامین و نگهداری

1394

HP

43

موسسه مالی و اعتباری

تجهیزات امنیت شبکه

تامین

1394

Fortinet

44

سازمان - بانکی

تامین نرم افزار

تامین

1394

Vmware

45

خودرو سازی

نگهداری مرکز داده

نگهداری

1394

HP Storage , Server , Vmware

46

شرکت پرداخت الکترونیک PSP

تجهیزات Load Balancer

تامین

1394

F5 BIG-IP LTM

47

بانک دولتی

پشتیبانی مرکز داده و ابر خصوصی

اجرا و نگهداری

1394

HP XP p9500 , HP ESL G3
Nexus 7000 FCoE
Vmware Cloud Package

48

شرکت پرداخت الکترونیک PSP

SOC

تامین، اجرا و پشتیبانی

1394

HP ArcSight

49

سازمان وابسته به وزارت صنایع

تجهیزات امنیت شبکه

تامین

1394

CISCO ASA
Fortinet Fortiweb , Forticache

50

بانک دولتی

Load Balancer

تامین ، نصب و راه اندازی و آموزش

1394

F5 BIG-IP LTM

51

موسسه مالی و اعتباری

خرید لایسنس

تامین و راه اندازی اولیه

1394

Vmware vCloud
Vmware vRealize

52

خودرو سازی

تجهیزات VDI

تامین

1394

HP T310 Zero Client

53

بانک دولتی

تجهیزات ذخیره سازی

تامین و راه اندازی

1394

HP P9500 Storage

54

بانک خصوصی

تجهیزات امنیت شبکه

تامین ، راه اندازی و پشتیبانی

1393

Fortinet FortiWeb

55

بانک دولتی

پروژه VDI

تامین ، راه اندازی و پشتیبانی

1393

HP T310 Zero Client

56

اپراتور تلفن همراه

تجهیزات امنیت شبکه

تامین

1393

Juniper SRX

57

موسسه مالی و اعتباری

  SOC  کوچک

تامین و راه اندازی اولیه

1393

HP ArcSight

58

بانک دولتی

تجهیزات VDI

تامین و راه اندازی

1393

Dell Wyse P25

59

نهاد  امنیتی

IBM

تامین و راه اندازی

1393

IBM X Series Servers
IBM Storewise Storage

60

بانک دولتی

تجهیزات پشتیبان گیری

تامین

1393

IBM LTO5 Tape and Cleaning  Cartridge

61

شرکت سهامی عام

تجهیزات شبکه - امنیتی

 تامین

1393

Cisco ASA
Juniper SRX

62

موسسه مالی و اعتباری

سرور های IBM و تجهیزات شبکه

تامین و راه اندازی اولیه

1393

IBM Servers
Cisco MDS

63

نهاد  امنیتی

تجهیزات امنیتی و Load Balancer

تامین و راه اندازی اولیه

1393

Citrix Netscaler , Cisco IPS , HP Blade

64

بانک دولتی

سخت افزار سیستمهای نوین بانکی

تامین ، راه اندازی

1393

HP 3PAR , Server , Data Protector
Vmware License
Microsoft License

65

سازمان دولتی

تجهیزات امنیتی

تامین ، راه اندازی

1393

Juniper SRX

66

موئسسه عمومی غیر دولتی

ارتقا سیستم ذخیره سازی

تامین ، راه اندازی

1393

EMC VNX5300 Upgrade

67

موسسه مالی و اعتباری

تجهیزات امنیت شبکه

تامین

1393

Fortinet FG

68

بانک خصوصی

VeriFone

تامین ، راه اندازی

1393

Hypercom , VeriFone IntelliNAC

69

بانک دولتی

HP License

تامین ، راه اندازی

1393

HP EVA

70

اپراتور تلفن همراه

SUN SPARC Server - EMC SAN

تامین ، راه اندازی و نگهداری

1393

SUN SPARC Server M6-32
EMC VNX 7500

71

بانک دولتی

تهیه لایسنس سیسکو

تهیه لایسنس

1393

Cisco Vmware

72

خودرو سازی

نگهداری

نگهداری

1393

HP EVA , Blade , Vmware

73

سازمان دولتی

SAN Storage - Server - VDI

تامین ، راه اندازی و نگهداری

1393

EMC VNX
VDI - Zero Client
HP Server

74

بانک خصوصی

Desktop virtualization

 تامین ، نصب و راه اندازی

1393

Zero client  ( VDI )
Vmware View

75

شرکت پرداخت الکترونیک PSP

تجهیزات شبکه SAN

 تامین

1393

HP ,Brocade

76

شرکت پرداخت الکترونیک PSP

تجهیزات امنیتی مراکز داده

 تامین

1393

Fortinet , Juniper

77

بانک دولتی

تجهیزات شبکه سیسکو

 تامین

1393

CISCO

78

موئسسه عمومی غیر دولتی

منابع ذخیره سازی مرکز داده SAN

 تامین و نصب و راه اندازی

1392-93

6 Set of EMC VNX

79

بانک دولتی

تجهیزات شبکه سیسکو

 تامین

1392-93

Cisco

80

شرکت پرداخت الکترونیک PSP

لایسنس سیسکو

 تامین

1392-93

Cisco

81

شرکت سهامی عام

تجهیزات شبکه

 تامین

1392

Cisco

82

شرکت سهامی عام

تجهیزات سرور و ذخیره ساز

 تامین

1392-93

HP Serveres & EMC 2 * VNX 5300

83

شرکت سهامی عام

تجهیزات شبکه - امنیتی

 تامین

1392

Cisco Nexus
Juniper SRX

84

بانک دولتی

تجهیزات سرور HP

 تامین

1392

Related to HP Proliant Server

85

بانک دولتی

تجهیزات سرور HP

 تامین و نصب و راه اندازی

1392

Related to HP Proliant Server

86

بانک دولتی

تجهیزات امنیتی

 تامین و نصب و راه اندازی

1392

Fortinet FortiGate  applience
FortiCare & FortiGuard Licence

87

شرکت پرداخت الکترونیک PSP

تجهیزات امنیتی

 تامین

1392

SOC SIEM Products
Juniper STRM

88

خودرو سازی

Desktop virtualization

 تامین ، نصب و راه اندازی

1392

Zero client  ( VDI )
Vmware View
Vmware View Training

89

نهاد دولتی

تجهیزات پشتیبان گیری

 تامین

1392

Imation Tape Cartridge

90

موسسه مالی و اعتباری

تجهیزات SAN

 تامین ، نصب و راه اندازی

1392

3 * HP P9500 SAN Storage

91

سازمان دولتی

نرم افزار HP

 تامین ، نصب و راه اندازی

1392

HP Data Protector Software License

92

شرکت خصوصی بازرگانی

Desktop virtualization

 تامین

1392

Zero client  ( VDI )

93

شرکت پرداخت الکترونیک PSP

تجهیزات امنیتی

تامین

1392

Fortinet Fortiweb

94

موسسه مالی و اعتباری

تجهیزات شبکه SAN

تامین

1392

Cisco MDS 9509 SAN Switch

95

بانک خصوصی

تجهیزات امنیتی

تامین

1392

juniper ISG

96

نیروگاه دولتی

VDI

تامین

1392

Zero client and VMware View
( VDI )

97

شرکت نفتی

VDI

تامین

1391

Zero client and VMware View
 ( VDI )

98

موسسه مالی و اعتباری

ابرخصوصی

طراحی

1391

Oracle Extended RAC
EMC VNX
HP DL 980
Private Cloud : VMware Products

99

بانک دولتی

نگهداری مرکز داده

اجرا و نگهداری

1391-92

HP EVA
HP Servers
HP MSA

100

شرکت خصوصی تله کامیونیکیشن

نگهداری سرویس های همراه اول

اجرا و نگهداری

1391-92

Oracle DataBase & Standby
HP Servers
HP SAN Storage

101

شرکت پرداخت الکترونیک PSP

فروش تجهیزات SAN

طراحی ، تامین ، اجرا

1391-92

EMC VNX 5300

102

شرکت خصوصی

فروش تجهیزات پردازشی

 تامین

1391

8 * IBM Blade Server

103

موسسه مالی و اعتباری

فروش سرور

 تامین

1391


HP Servers

104

شرکت خصوصی بازرگانی

Desktop virtualization

 تامین

1391

Zero client and VMware View
( VDI )

105

شرکت خصوصی عمرانی

فروش تجهیزات SAN

 تامین

1391

4 * HP EVA 4400 , HP Servers

106

کارخانه خصوصی

فروش تجهیزات SAN

 تامین

1391

2 * HP EVA 4400

107

کارخانه خصوصی

فروش سرور

 تامین

1390

HP Servers

108

بانک دولتی

نگهداری ابر خصوصی

اجرا و نگهداری

1390-92

IBM Blade
HDS & HP SAN
VMware
IBM Tivoli Storage Manager

109

شرکت پرداخت الکترونیک PSP

ابر خصوصی اصلی و پشتیبان

طراحی و نگهداری

1390-91

Oracle RAC & Active Data Guard
HP rx  , HP-UX Virtulization
EMC SAN
SUN M5000

110

بانک دولتی

مهاجرت به نسل سه
و مرکز داده پشتیبان

طراحی

1390

Enterprise Private Cloud Architecture
HDS VSP , HP XP p9500 , HP ESL G3
Nexus 7000
FCoE
Vmware Cloud Package