Sidebar

مرسا - ارائه دهنده به روزترین راهکارهای جامع و تخصصی مراکز داده

ارزش ها و باور ها

برخی شرکت‌ها با قوانین اداره می‌شوند، برخی با سلسله مراتب، اما مرسا، با ارزش‌ها پیش می‌رود. ارزش‌هایی ساده اما بنیادین و اثربخش که سعی داریم آن‌ها را با سهامداران، کارمندان و مشتریان خود به اشتراک بگذاریم. این ارزش‌ها در تمام ارتباطات متقابل‌مان هدایتگر ماست.

 

بهبود مستمر کیفیت خدمات
تلاش برای بهبود مستمر کیفیت خدمات ارایه شده به مشتریان برای افزایش رضایت‌مندی آنان یکی از اصول اصلی فعالیت‌های مرسا محسوب می‌شود.

ممتاز بودن
می‌خواهیم پیشرو باشیم. ویژگی ممتاز مرسا، اشتیاقی بی‌پایان به نوآوری و بهبود مداوم کیفیت خدمات است.

ارزش‌آفرینی
هدف ما شناخت دقیق نیازهای مشتریان و حرکت به سمت پاسخ‌دهی به این نیاز‌هاست، تا مشتریان به سازمان‌‌هایی با بهره‌وری بالا تبدیل شوند. شیوه‌ی کار ما ایجاد روابط بلندمدت از طریق پاسخگویی معتبر و مستمر به مشتریان و ارزش‌آفرینی برای آنان است.

شفافیت
سازمان ما سیستمی باز و شفاف است. ما اطلاعاتی را که گروه‌های ذی‌نفع در کسب‌و‌کار ما حق دسترسی به آن ‌را دارند، داوطلبانه منتشر می‌کنیم.

مسئولیت‌پذیری
آرمان ما ایجاد محیطی است که در آن افراد متکی‌به‌نفس، سخت‌کوش و نتیجه گرا، منتقد، صریح و صادق باشند و هرکس مسئولیت‌های درون سازمانی و اجتماعی رفتارهای خود را دانسته و به بهترین شکل انجام دهد.

وفای به تعهدات
به تعهدات خود در برابر مشتریان، سهامداران و کارکنان‌مان وفاداریم و اعتماد آن‌ها را پاس می‌داریم. ما افتخار می‌کنیم که برای همه شرکای خود به عنوان یک شریک تجاری پایدار شناخته شویم.

کار تیمی
تشویق کار تیمی در جهت دستیابی به اهداف و آرمان‌های مشترک از ویژگی‌های بارز مرسا است. ما خانواده‌ای هستیم که بالندگی خود را در ارتقای توانمندی‌های تیمی و نیز رشد توانایی تک تک اعضایمان می‌دانیم.

سرمایه‌گذاری مناسب برای بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های روز
مرسا بر این باور است که برای ارایه‌‌ی بهینه خدمات خویش ، باید آخرین فناوری‌های روز را در اختیار داشته باشد، به همین دلیل نیز سرمایه‌گذاری قابل توجهی را صرف بهره‌گیری از آخرین فناوری‌ها می‌سازد تا فناوری که برای ارایه‌ی خدمات در اختیار می‌گیرد در نوع خود آخرین فناوری موجود در آن عرصه باشد.