Sidebar

مرسا - ارائه دهنده به روزترین راهکارهای جامع و تخصصی مراکز داده

اهداف و چشم انداز

ارائه خدمات مشاوره و طراحی ، تامین ، پیاده سازی ، نگهداری و پشتیبانی زیر ساخت سیستم های اطلاعاتی ، در تمامی لایه ها و با به روز ترین و کاراترین معماری های دنیا ، اصلی ترین فعالیتهای شرکت ما را تشکیل می دهد. شرکت مرسا تحلیل گران دادگان ، امکان بهره گیری مناسب از سیستم های اطلاعاتی را برای مشتریان در جهت افزایش بهره وری و برهم افزایی سازمان هایشان فراهم می نماید. سازمانها ، بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری ، شرکت های مخابراتی ، صنایع مادر ، تولیدی و خدماتی ، وزارت خانه ها و شرکت های بزرگ ، در زمره عمده ترین مشتریان ما در سطح کشور و منطقه محسوب می گردند.

مشتری محوری ، تبعیت از استانداردهای جهانی ، اعتلای حرفه و دانش انفورماتیک و فن آوری کنترل و اتوماسیون صنعتی در سطح کشور بعنوان یک مسئولیت اجتماعی ، مشاوره و شفاف سازی صادقانه درحوزه فعالیت های شرکت ، پاسخ گوئی به نیاز های منطقی ، قانونی و اخلاقی مشتری ، حفظ ارتباط با مشتری حتی پس از اتمام قرارداد و انجام به موقع و مناسب تعهدات به مشتریان ، ارزشهای بنیادین رسالت ما را تشکیل می دهند. در زمینه فن آوری ، رسالت ما پیشرو بودن در استفاده از فن آوری های نوین اثبات شده جهانی در ایران و منطقه می باشد. ما میزان سود و رشد خود را به گونه ای تنظیم می نماییم که در نهایت ، موفقیت خویش و انتفاع کلیه ذینفعان را فراهم ساخته و در ضمن ، رشد معقولی از سهم بازار را داشته باشیم.

نشان تجاری شناخته شده ، داشتن بنیه مالی قوی و برخورداری از نیروی کارشناسی مجرب و متخصص و التزام عملی به نظام مدیریت کیفیت بر مبنای استانداردهای جهانی،ایجاد و تقویت بخش تحقیق و توسعه با هدف تحلیل و انتقال فن آوری به درون شرکت و همچنین اعتقاد و التزام عملی به برون سپاری و استفاده از خدمات سایر شرکت ها ، از ویژگیهای شاخص شرکت ما بوده و به آن مباهات می نماییم. نیروی انسانی دانش محور ، سرمایه اصلی شرکت محسوب می گردد. برای رشد و ارتقاء این سرمایه ها فراهم نمودن محیط کار مناسب ، جبران خدمت بر مبنای عملکرد ، توسعه مزایای فرهنگی رفاهی ، افزایش فرصت های مناسب جهت رشد و تأمین امنیت شغلی برای کارکنان توان مند و عنایت ویژه به ارتقاء بهره وری نیروی انسانی، ایجاد فرهنگ سازمانی مبتنی بر وفاداری و حفظ و حراست از دانش شرکت در مرکز توجه ما قرار دارند.

مرسا بر آن است تا هویت مدیران و کارشناسان در بعد حرفه ای با آرمان های تفهیم و تفاهم شده ، انطباق یافته و توان مندترین نیروهای دارای دانش مدیریتی ، مسئولیت هدایت شرکت را در سطوح مدیریت عالی و میانی بر عهده گیرند و تواناترین کارشناسان در انجام مسئولیتهای اجرائی فعالیت نمایند. آنچه که کیفیت انجام این وظایف را تضمین می نماید ارزیابی های برنامه ریزی شده و موردی است که باید همیشه در شرکت جاری باشد.

گروه های کاری و فرد فرد کارکنان با مطالعات فردی و گروهی ، شرکت در دوره های آموزشی مرتبط و مناسب با سطح مسئولیت و زمینه تخصص و متناسب با پیشرفت فن آوری روز جهان باید خود را به روز نگه دارند و بر این اعتقاد استوار باشند که در راه پیشرفت شرکت وظیفه مهمی بر عهده دارند . مدیران ، ‌گروه های کاری و افراد ، بر اساس ارزیابی های انجام شده در شایسته ترین و مناسب ترین جایگاه قرار خواهند گرفت.

زمینه فعالیت های مرسا و آرمان های آن می طلبد که همواره هدایت و رهبری ، به مدیریتی آگاه ، دور اندیش ، ریسک پذیر ، پویا ، خلاق ، مجهز و متعهد به دانش مدیریت روز سپرده شود تا این رهبر ، مدیران و کارشناسان شایسته را برگزیده و ارتقاء دهد ، تا آینده شرکت در صنعتی با رشد فن آوری روز افزون و دانش محور تضمین گردد.

اهداف:

  1. كسب برترین دانش و تكنولوژى روز بمنظور دستیابى به رسالت اعلام شده
  2. ارتقاى فناورى اطلاعات و اعمال پیشرفته ترین تكنولوژى روز دنیا در شرکتها و سازمانهای ایرانی
  3. مشاركت فعال در طرحهاى مربوط به سیستمهای اطلاعات در سازمان ها وصنایع داخلى و خارج از کشور

چشم انداز

در راستاى رسیدن به رسالت اعلام شده، شركت مرسا بكارگیرى روش ها و سیاستهاى زیر را از عمده وظایف خود دانسته و خود را ملزم به رعایت آنها مى داند.

  1. رعایت معیارهاى مدون
  2. بهبود مستمر
  3. ارتقاى كیفى دانش كاركنان
  4. اعمال روش هاى مدیریتى
  5. استفاده از متدولوژیهاى برتر
  6. آموزش و بازآموزیهاى مستمر كاركنان بمنظور بروز نگهدارى دانش فنى آنها