Sidebar

مرسا - ارائه دهنده به روزترین راهکارهای جامع و تخصصی مراکز داده

رویکرد تکنولوژیک

بی‌تردید، ارایه‌ی آخرین سرویس ها و فناوری‌های روز جهان در حوزه‌ی High Tech، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم و قابل توجه بر روی تجهیزات و سیستم های اطلاعاتی است . از این روی، مرسا از ابتدای فعالیت تا کنون، سرمایه‌گذاری‌های چشم‌گیری در زمینه‌ی توسعه تجهیزات و پشتوانه‌های فنی خانواده مرسا انجام داده است. به گونه‌ای که برای ارایه‌ی آخرین امکانات پیشرفته‌ی جهان به مشتریان و انتقال آخرین دانش و فناوری‌ها به متخصصان کشور، تا کنون درصد بالایی زیادی از سود حاصل از فعالیت‌های شرکت‌ مرسا صرف توسعه‌ی تجهیزات و امکانات فنی و نیروی انسانی متخصص گشته است.

به همین خاطر است که لابراتوار و workshop شرکت مرسا ، با استفاده از پیشرفته‌ترین، مرغوب‌ترین و برگزیده‌ترین تجهیزات و امکانات فنی بنا شده است و هم‌زمان با توسعه آخرین امکانات و فناوری‌های روز جهان در حال توسعه و گسترش است.